Stichting

Stichting De La Vie

Stichting De La Vie is opgericht om kinderen in Nederland die onder de armoede grens leven ondersteuning en een fijner leven te bieden. Geen kind hoeft zich als buitenstaander of alleen te voelen en daar staat en streeft Stichting De La Vie in Nederland voor.

Stichting De La Vie hebben wij opgericht na het zien hoeveel gezinnen in armoede hier in Nederland leven. Zij hebben net als ieder ander kind recht op een onbezorgde jeugd, met uitzicht op een kansrijke toekomst. Wij zien het als onze missie, om middels hulp van andere welwillende, de kinderen deze kans te bieden middels gebruikmaking van deze Stichting.

Wij bieden jaarlijks enkele Speeldagen aan, waarbij kinderen van gezinnen in armoede een dag kunnen komen spelen. Er zitten zowel kinderen met als zonder beperking bij. Vanuit Zorgbureau De la Vie zijn er – naast de vrijwilligers – altijd medewerkers aanwezig om de dag in goede banen te leiden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Kicky van Loon middels planning@zorgbureaudelavie.nl of 06-46199901. 

RSIN nummer 853126379

KVK 58653546

Beloningsbeleid 2018

Meerjarig beleidsplan Stichting De la Vie

03076177-2019-ANBI Prognose 2019 (1)

Maatschappelijke relevantie

Wereldwijd hebben kinderen rechten. Om te zorgen dat aan deze rechten voldaan wordt, is Het verdrag voor de Rechten van het Kind in 1989 aangenomen door de algemene Vergadering van de Verenigde Naties.Volgens dit verdrag hebben kinderen recht op een evenwichtige ontwikkeling en uitgroei naar volwassenheid. In het Verdrag voor de Rechten van het Kind staan 54 artikelen. Deze artikelen zijn onder te verdelen in verzorging, bescherming en informatie en op het uiten van een mening. Zo hebben kinderen bijvoorbeeld recht op onderwijs, gezondheidszorg en een veilige plek om te wonen en te spelen. Eveneens hebben kinderen recht op bescherming tegen mishandeling, kinderarbeid en seksuele uitbuiting zoals prostitutie en kinderporno. Kortom, het verdrag omvat alle terreinen waarop het leven van een kind zich afspeelt.

De lidstaten van de Verenigde Naties hebben in het jaar 2000 acht millenniumdoelen opgesteld op het gebied van armoede, onderwijs, gezondheid en milieu.

Stichting De La Vie ziet het als zijn maatschappelijke noodzaak om zich in te zetten voor de rechten van zoveel mogelijk gezinnen in Noord Brabant.

Oprichting

Stichting De La Vie is opgericht om zoveel mogelijk arme gezinnen, een kansrijke toekomst te bieden. Meestal word er alleen gekeken naar de primiairs behoeftes. Ook hierbij willen wij helpen. Echter hebben deze kinderen meer behoeftes dan eten, drinken, woonruimte,scholing en kleding. Wij hebben voor informatiewinning vele gesprekken gevoerd met gezinnen die onder de armoede moeten leven. Zo zijn wij er achter gekomen dat vooral veel gezinnen net buiten de boot vallen tussen alle regels hier in Nederland.