Dagbesteding

Binnen de reguliere dagbesteding wordt er zoveel mogelijk gewerkt aan een lichte tot matige werksituatie. Er zijn 3 verschillende groepen: ZMLK, schooluitvallers, volwassenen/ouderen. De intensiteit verschilt per groep, maar vooral per deelnemer. De één heeft nu eenmaal andere behoeften/wensen dan de ander.

Pauzes worden afgebakend en het merendeel van de tijd wordt er actief iets gevraagd van de deelnemers. Hierin kunnen voorkeuren worden meegenomen, zoals werken in het groen, met de dieren, op het creatieve vlak en in de keuken. Doelstelling is het behouden en verder ontwikkelen van werkvaardigheden, sociale interactie, uitbreiden van het sociale netwerk, dag- en weekstructuur. Een meer belevingsgerichte dagbesteding is ook een mogelijkheid.

Kom gerust eens praten!