Ambulante

begeleiding

Begeleiding aan huis

Een vraag rondom individuele begeleiding kan heel breed zijn. Zo zijn er vaak vragen rondom hulp om de interactie tussen kinderen beter te laten verlopen, vragen rondom verkeersveiligheid, vragen rondom huiswerk en leren plannen, vragen rondom gedragsproblematiek en hoe hiermee om te gaan etc. De ene keer zijn we meer met het kind bezig, de andere keer meer met het hele gezin. Hierbij is het uiteraard ook mogelijk om er een stuk ouderbegeleiding aan toe te voegen; soms is het klankbord al voldoende om verandering en ontwikkeling voor elkaar te krijgen. Als ouder heb je het antwoord soms even niet meer, op die momenten is het fijn als een buitenstaander mee kan kijken om het antwoord te creëeren.

Psycho-educatie

Na het krijgen van een diagnose is er vaak aan de ene kant opluchting, aan de andere kant echter nog zoveel vragen. Niet alleen voor ouders, maar vaak ook voor het kind. Het kan een stuk onzekerheid creëeren, zo’n ‘sticker’. Tijdens de psycho-educatie gaan we met zowel het kind als (desgewenst) met ouders aan de slag om meer duidelijkheid te krijgen over het hoe en wat van de diagnose..en wat nu verder! Hierin is het vooral belangrijk om helder te krijgen wat er nodig is voor alle partijen, zodat er meer rust en balans komt.

Ambulante begeleiding op school

Enige tijd geleden is het Passend Onderwijs in werk getreden. Voor veel kinderen heeft dit flinke gevolgen gehad; minder extra begeleiding, vaker op regulier onderwijs (moeten) blijven. Om te kunnen blijven zorgen voor ontwikkeling, negatief gedrag positief te kunnen keren en een passende plek te kunnen bieden, is het mogelijk om ambulante begeleiding aan te vragen. Hierbij komt er een begeleider voor dat specifieke kind om het uit de klas te halen, juist in de klas te werken of met de leerkrachten aan de slag te gaan om oplossingen te bedenken voor bestaande problemen.

Individuele begeleiding binnen een groep

Voor sommige kinderen is het (nog) niet mogelijk om in een groep mee te draaien. De begeleiding op afstand is te onveilig of het gedrag te hevig. Voor die kinderen is het mogelijk om individuele begeleiding in een groep te krijgen. Op die manier kan er gewerkt worden aan het stimuleren van de sociale interactie, de weerbaarheid en het zelfvertrouwen, maar kan er anderzijds ook nabijheid en veiligheid worden geboden.

Individuele dagbesteding

Gaat individuele begeleiding binnen een groep nog net wat te ver, dan is individuele dagbesteding ook mogelijk. Bij individuele dagbesteding krijgt het kind structuur en ritme. En hij/zij is tegelijkertijd leuk bezig. Doordat de dagbesteding individueel is krijgt het kind echt alle aandacht. Daarnaast is dagbesteding ook fijn voor het thuisfront.