Klachtenregeling

Heb je een klacht? Het kan gebeuren dat je een klacht hebt over de zorgboerderij. Een klacht is dat je aangeeft dat je ontevreden bent over hoe je behandeld wordt door de zorgboerderij of een medewerker van de zorgboerderij. Wat te doen bij een klacht, er zijn meerdere mogelijkheden beschikbaar om je klacht kenbaar te maken. Je bent altijd vrij om te kiezen welke mogelijkheid je daarvoor gebruikt.
  1. Bespreek de klacht met de begeleider op een rustig tijdstip.
  2. Maak een afspraak met een directielid om over de klacht te praten. Neem eventueel je ouders of vertegenwoordiger(s) mee.
  3. Ga een gesprek aan met de vertrouwenspersoon (Wendy Thielen) van de zorgboerderij. Je kan via mail contact met haar opnemen (wendy@zorgbureaudelavie.nl)
  4. Schrijf een brief naar de landelijke klachtencommissie. (De Geschillencommissie; www.degeschillencommissie.nl). Zie voor meer info de genoemde website

Vermeld in de brief:

  1. Jouw naam, adres, telefoonnummer en dat van je wettelijke vertegenwoordiger of van diegene die je helpt bij het maken van de brief.
  2. De naam, adres, telefoonnummer van de zorgboerderij en de persoon over wie je een klacht indient.
  3. Een zo’n uitgebreid mogelijke beschrijving van de gebeurtenis waarover je een klacht hebt.
  4. De reden waarom je hier een klacht over hebt.
  5. Een beschrijving over wat je al hebt ondernomen om tot een oplossing van de klacht te komen.