Over ons

Waar staan wij voor?

Ons zorgaanbod richt zich op het voorkomen, behandelen, begeleiden of draaglijk maken van problematieken. Wij bieden allround, klantgerichte, deskundige zorg via een naadloos op elkaar aansluitend (zorg)aanbod dat overzichtelijk en toegankelijk is. Wij werken oplossingsgericht met de cliënt (en evt. gehele systeem).

Zorgbureau De la Vie onderscheidt zich door het brede zorgaanbod, de gerichte zorg, het oplossingsgerichte werken en het brede scala aan medewerkers van andere zorginstellingen in de regio.

Zorgbureau De la Vie biedt zorg aan mensen van alle leeftijden. De diagnoses en intelligentieniveaus lopen hierbij ontzettend uiteen. Wat wij bij elke persoon en diens netwerk trachten, is om middels maatwerk tot een passend zorgaanbod te komen. Hierbij proberen we een antwoord te creëren op elke vraag. Het aanbod loopt uiteen van individuele begeleiding tot groep en logeren. Er wordt intensief doelmatig gewerkt.

Zorg voor mensen met een beperking

Wij willen mensen met een beperking een prettige tijd bieden waarbij gewerkt wordt aan ontwikkeling, verminderen van actuele problematiek en het bieden en/of vinden van ontspanning.

Organisatiestructuur

Zorgbureau De la Vie bestaat sinds maart 2009 en wordt geleid door Kicky van Loon. Zij wordt binnen het management ondersteund door Cindy Mookhoek.

Verder bestaat het team van De la Vie uit ruim 20 begeleiders en assistent-begeleiders die elk gespecialiseerd zijn in het bieden van passende zorg.

Naast Zorgbureau De la Vie hebben wij Stichting De la Vie. Voor meer info hierover, verwijs ik u naar het betreffende tabblad.

Kwaliteit

Zorgbureau De la Vie is sinds 2011 in het bezit van het keurmerk ISO 9001:2008 en wordt jaarlijks met succes geaudit door DNV. Sinds 2018 is het keurmerk 9001:2008 vervangen door 9001:2015. Met het keurmerk ISO 9001:2015 keurmerk voldoen we aan: wet Wkkgz, Arbo-wet, wet AVG, wet klachtenrecht, wet bescherming persoonsgegevens en wet medezeggenschap van cliënten zorginstellingen.