Over ons

Waar staan wij voor?

Onze visie is, dat èlk mens het recht heeft op zorg, ontwikkeling en steun. Dit creëren wij voor de mensen in onze regio door de mogelijkheden vanuit de zorgfinanciering, maar zeker ook door het faciliteren van maatschappelijke ‘extra’s’ als Speeldagen. In de toekomst zien wij een vullend aanbod voor ons, waarbij wonen, dagbesteding en individuele begeleiding hand in hand gaan met onze maatschappelijke doelstellingen.

Ons zorgaanbod richt zich op mensen met een intensieve zorgbehoefte, waarbij er specifiek ingezet wordt op preventief en/of probleemgericht (individueel) begeleiden. Wij bieden allround, klantgerichte, deskundige zorg via een naadloos op elkaar aansluitend (zorg)aanbod dat overzichtelijk en toegankelijk is. Wij maken en houden onze begeleiding toetsbaar door te werken met een systeem waarin doelmatig werken, evalueren, toetsen en bijstellen op de voorgrond staat. We werken oplossingsgericht met de deelnemers en cliëntsysteem in plaats van alleen te kijken naar de beperkingen. 

De la Vie onderscheidt zich door het brede zorgaanbod, de gerichte zorg, het oplossingsgerichte werken en het brede scala aan medewerkers, met ieder hun specialiteiten. Daarnaast onderscheidt De la Vie zich door een aantal maatschappelijke doelstellingen op het gebied van mensen in armoede en eenzame ouderen.

Samenwerking

Om de zorg zo passend mogelijk aan te bieden, hebben we niet alleen ons eigen zorgaanbod. We maken graag gebruik van het aanbod van een selectie aan zorgaanbieders. We zijn kritisch in onze samenwerkingen gezien de noodzaak voor veilige en kwalitatief goede zorg. 

Daarnaast hebben wij een vaste samenwerking met SZZ (Samenwerkende Zorgboeren Zuid). Zij kunnen gezien worden als een paraplu waaronder diverse goed gescreende zorgboerderijen hangen. Binnen de samenwerking bieden zij een ondersteuning binnen de cliëntadministratie, verzorgen de contractering met diverse gemeentes en zorgkantoren en denken waar nodig mee op inhoudelijk niveau. Er is een nauwe samenwerking met de mensen van SZZ.

Organisatiestructuur

Zorgbureau De la Vie bestaat sinds maart 2009 en wordt geleid door Kicky van Loon. Zij wordt binnen het management ondersteund door Cindy Mesters, Wendy Thielen en Ellen Geerts.

Verder bestaat het team van De la Vie uit ruim 20 begeleiders en assistent-begeleiders die elk gespecialiseerd zijn in het bieden van passende zorg.

Naast Zorgbureau De la Vie hebben wij Stichting De la Vie. Voor meer info hierover, verwijs ik u naar het betreffende tabblad.

Kwaliteit

De directie is continu bezig met het verbeteren van de kwaliteit. Om een betere kwaliteit te bereiken, letten wij op de mogelijkheden van onze individuele medewerkers, de samenhang van het team, de wensen van onze cliënten en de wet- en regelgeving vanuit de overheid. Ofwel; wij zorgen voor het afstemmen van alle betrokken partijen op elkaar.

De la Vie heeft het keurmerk ISO 9001:2015, welke jaarlijks met succes geaudit wordt door DNV. Hierbij wordt in de breedte gekeken naar de wet AVG, Wkkgz, Arbo-wet en de wet medezeggenschap van cliënten zorginstellingen.