Begeleiding

groepen

De kinderen en jongeren die op de groepen worden geplaatst, hebben behoefte aan nabijheid, veiligheid, een passende hoeveelheid uitdaging/prikkeling en sociale interactie. Door te werken met kleine groepjes, een vooraf vastgesteld groepsprogramma en eventuele visuele verduidelijking, kan er voor de meeste kinderen een passende plek worden gecreëerd. Vanuit de vraag van kind en ouders wordt gekeken wat hierop het passende antwoord zou kunnen zijn.

 

BSO

Binnen de buitenschoolse wordt er gewerkt aan het leren van kleine vaardigheden, gericht op zelfredzaamheid en het uitvoeren van een eenvoudige activiteit. Dit kunnen taken binnen zijn, zoals de tafel poetsen. Het kan echter ook het vullen en geven van een net met hooi zijn. Daarnaast oefenen we met deze kinderen om te leren kiezen tussen activiteiten, samen spelen en problemen op te lossen.

WDO

Binnen de woensdaggroepen zijn er 3 groepen; een normaal IQ pubergroep, een ZMLK pubergroep en een groep voor jongere kinderen. Deze groepen hebben ieder hun eigen programma, gericht op de individuele doelen en interesses. Elke maand krijgen zij een weerbaarheidstraining aangeboden naast het reguliere programma.

ZDO

Binnen de zaterdaggroepen zijn er standaard meerdere groepjes, gesorteerd op niveaus/interesses. Deze groepen hebben ieder hun eigen programma, gericht op de individuele doelen en interesses.

VDO

Tijdens de vakantiedagopvang wordt de groep aanmeldingen opgedeeld in groepjes van 3-5 kinderen. Er zijn vaste thema’s per dag; zo zijn er dagen met uitstapjes, dagen waarop er gekookt en gebakken wordt, dagen waarop er meer activiteiten rondom dieren en dierverzorging zijn etc. De groepjes hebben ieder hun eigen programma, gericht op de individuele doelen en interesses.

Logeren

Bij De la Vie hebben we 7 logeergroepen; verdeeld op leeftijden/niveau/diagnoses. Elke groep logeert eenmaal per maand. De groepjes hebben ieder hun eigen programma, gericht op de individuele doelen en interesses. Er wordt gelogeerd bij diverse bungalowparken. De groepen verzamelen op de zorgboerderij te Nispen, hier komen ze op zondag ook terug. Per groep wordt er een planning voorbereid met alle benodigde informatie, zodat kinderen van tevoren voorbereid kunnen worden.