Begeleiding

groepen

De kinderen en jongeren die op de groepen worden geplaatst, hebben behoefte aan nabijheid, veiligheid, een passende hoeveelheid uitdaging/prikkeling en sociale interactie. Door te werken met kleine groepjes, een vooraf vastgesteld groepsprogramma en eventuele visuele verduidelijking, kan er voor de meeste kinderen een passende plek worden gecreëerd. Wij werken de-escalerend, waarbij we de kinderen vaardigheden bijbrengen in het signaleren van onrust/overprikkeling en het kalmeren. 

 

BSO

Binnen de buitenschoolse wordt er gewerkt aan het leren van kleine vaardigheden, gericht op zelfredzaamheid en het uitvoeren van een eenvoudige activiteit. Dit kunnen taken binnen zijn, zoals de tafel poetsen. Het kan echter ook het vullen en geven van een net met hooi zijn. Daarnaast oefenen we met deze kinderen om te leren kiezen tussen activiteiten, samen te spelen en problemen op te lossen.

WDO

Binnen de woensdaggroepen zijn er 3 groepen; een groep voor kinderen rond de 10-12 jaar, een LVB-groep en een groep voor jongere kinderen vanaf ongeveer 5 jaar. Deze groepen hebben ieder hun eigen programma, gericht op de individuele doelen en interesses. De kinderen worden met taxi bij de scholen opgehaald en naar ons gebracht, waarna ze het geboden programma volgen.

ZDO

Binnen de zaterdaggroepen zijn er standaard meerdere kleine groepjes, gesorteerd op niveaus/interesses. Deze groepen hebben ieder hun eigen programma, gericht op de individuele doelen en interesses.

VDO

Tijdens de vakantiedagopvang wordt de groep aanmeldingen opgedeeld in groepjes van 3-5 kinderen. Er zijn vaste thema’s per dag; zo zijn er dagen met uitstapjes, dagen waarop er gekookt en gebakken wordt, dagen waarop er meer activiteiten rondom dieren en dierverzorging zijn etc. De groepjes hebben ieder hun eigen programma, gericht op de individuele doelen en interesses.

Logeren

Bij De la Vie hebben we 8 logeergroepen; verdeeld op leeftijden/niveau/diagnoses. Zie voor meer info ons tabblad hierover!