Vrijwilligers

FUNCTIES

  • Voorzitter/algemeen bestuurslid
  • Iemand die de verwendagen gaat regelen
  • Sponsorwerving
  • PR
  • Webdesigner